BEDROG INISIATIEF

Die Fonds beskou bedrog in ‘n baie erenstige lig en sa vorm van bedrog of korrupsie krimneel vervolg. Die Fonds maak gebruik van forensiese deskundiges wat gereeld eiseontledings en -ondersoeke doen.

Die Fonds het ook ‘n fluitjieblaser inisiatief in plek. Lade kan insidente van bedrog, misbruik, korrupsie onetiese gedrag en wangedrag deur die volgende kanale rapporteur:

Lade kan anoniem met die Fonds inverbinding tree by ondergenoemde kantakbesonderhede:
Tel: 021 930 3550
Faks: 021 930 5497
Epos:
Die Fonds onderneem om ‘n bedrog-rapporteringbeloning van tot 10%, van gelde verhaal of gespaar as gevolg van ‘n geldige saak wat gerapporteer word, ann te bied