PANEEL DOKTERS

In areas waar dit nie uitvoerbaar is om ‘n kliniek op te rig nie, het die Fonds ‘n gekontrakteerde paneel van dokters om diens aan lede te verskaf.