LID MAATSKAP TOT DIE FONDS

Enige werknemer van ‘n deelnemende werkgewer in die voedselbedryf mag ‘n lid wees.

WAGPERIODES

n Algemene wagperiode van 4 weke (tot die dag) is op alle nuwe lede van toepassing en 2 (volle) maande vir alle nuwe afhanklikes wat nie op ‘n vorige mediese Fonds geregistreer was voordat hulle by die Fonds aangesluit het; of waar die breek tussen mediese Fonds lidmaatskap langer as 90 dae was; of ingeval van ‘n seisoenwerker en hul afhanklikes wat na 12 maande sedert hul laas lede van die Fonds was, weer aansluit.