BYDRAES – FAMILIE (Lid met afhanklikes)
Die voorbeeld is gebasseer op ‘n basiese loon/ salaris van R800
per week
Lid + Afhanlikes
% van salaris/loon gebruik om bydrae te bereken 4.35%
Lid betaal 50% van die bydrae R35.00
Maatskappy betaal 50% van die bydrae R35.00
Totale Weeklikse bydrae R70.00

 

BYDRAES – ENKELLEDE
Die voorbeeld is gebasseer op ‘n basiese loon/ salaris van R800
per week
Lid + Afhanlikes
% van salaris/loon gebruik om bydrae te bereken 2.5%
Lid betaal 50% van die bydrae R20.00
Maatskappy betaal 50% van die bydrae R20.00
Totale Weeklikse bydrae R40.00