BYDRAES – FAMILIE (Lid met afhanklikes)
Die voorbeeld is gebasseer op ‘n basiese loon/ salaris van R800
per week
Lid + Afhanlikes
% van salaris/loon gebruik om bydrae te bereken 4.35%
Lid betaal 50% van die bydrae R17.50
Maatskappy betaal 50% van die bydrae R17.50
Totale Weeklikse bydrae R35.00

 

BYDRAES – ENKELLEDE
Die voorbeeld is gebasseer op ‘n basiese loon/ salaris van R800
per week
Lid
% van salaris/loon gebruik om bydrae te bereken 2.5%
Lid betaal 50% van die bydrae R10.00
Maatskappy betaal 50% van die bydrae R10.00
Totale Weeklikse bydrae R20.00