EISE PROSEDURE

Indien jy of jou afhanklikes ‘n Fondskliniek of enige diensverskaffer wat aan die Fonds gekontrakteer is besoek, sal die diensverkaffer enige eise manes jou by die Fonds indien.

Egine bedrog wat nie deur dieFonds gedek word nie, is die lid se verantwoordelikheid aan die diensverkaffer.
Indien ‘n lid behandeling as ‘n buitepasient by ‘n Staatshopsitaal ontvang moet hy/sy eers die rekening ten volle betaal en dit dan tesame met die kwitanksie aan die Fonds stuur. Die Fonds sal die lid ooreenkomstig terugbetaal.

Eise kan per faks, epos of pos aan die kontakbesonderhade op die voorblad van hierdie brosjure gestuur word.brochure.