VOORDELE – ENKELLID

Doktersbesoeke

10 per jaar, slegs by klinieke van die Fonds en by paneeldokters.

Kunstande:

Kunsgebitte mag met die vooraftoestemming van die Fonds hoofkantoor slegs by gekontrakteerde diensverskaffers vervaardig word.

 • Die Fonds sal 80% van die kostes dek
 •  Die lid sal 20% van die kostes dek ‘‘n Begunstigde mag kunsgebitte een keer elke vyf jaar laat maak.
Hospitaal voordele: Staatshospitaal

Die Lid kan tot R1800 per jaar van die volgende mediese onkoste eis:

 • Hospitaalkostes
 •  Medic Alert armband (een)
 • Ambulanskostes
Swangerskapvoordele:

‘‘n Begunstigde kan enige koste vir voorgeboortekraam en nageboortesorg terug eis met dien verstande dat sodanige sorg gekry word by ‘n staats- of provinsiale hospitaal tot ‘n maksimum van R300 per lid per jaar.

Tandartbesoeke:

R700 kan vir die volgende aangewend word:

 • Trek van tande
 • Stopsels
 • Mondhigiëne
 • Die herstel van Kunstande
Optiese Voordele:

Brille mag met die vooraf-toestemming van die Fonds hoofkantoor slegs by gekontrakteerde diensverskaffers vervaardig word.

Die Fonds sal betaal vir:

 • Toets van die lid se oë (een toets elke twee jaar)
 • Normale, nie-getinte lense
 • Bifokale bril (leesbril
 • R100 bydrae tot die koste van die raam

Die lid betaal vir:

 • Die balans van die raamkoste
 • Getinte-/kleurlense
 • Enige ander kostes

‘n Begunstigde is geregtig op ‘n stel brille een keer elke twee jaar.

Kroniese medikasie:

Behandeling en medikasie vir kroniese gevalle in terme van die Reëls van die Fonds.