BEDROG INISIATIEF

Die Fonds beskou bedrog in ‘n baie ernstige lig en sal enige vorm van bedrog of korrupsie krimineel vervolg. Spesifieke potensiéle bedrog word bekamp deur die ontleding van eise op ‘n daaglikse basis.

Die Fonds het ook ‘n fluitjieblaser inisiatief in plek. Lede kan insidente van bedrog, misbruik, korrupsie, onetiese gedrag en wangedrag deur die volgende kanale rapporteer:

Lede kan anoniem met die Fonds in verbinding tree by ondergenoemde kontakbesonderhede:
Tel: 021 930 3550
Faks: 086 551 4064
Epos:
Die Fonds onderneem om ’n bedrog-rapporteringbeloning van tot 10%, van gelde verhaal of gespaar as gevolg van ‘n geldige saak wat gerapporteer word aan te bied.