EISE PROSEDURE

Indien jy of jou afhanklikes ‘n Fondskliniek of enige diensverskaffer wat aan die Fonds gekontrakteer is besoek, sal die diensverskaffer enige eise names jou by die Fonds indien.

Enige bedrag wat nie deur die Fonds gedek word nie, is die lid se verantwoordelikheid aan die diensverskaffer.

Indien ’n lid behandeling as ’n buitepasiënt by ‘n staatshospitaal ontvang moet hy/sy eers die rekening ten volle betaal en dit dan tesame met die kwitansie aan die Fonds stuur. Die Fonds sal die lid ooreenkomstig terugbetaal tot en met sy voordeel limiet.

Eise kan per faks, epos of pos aan die kontakbesonderhede op die voorblad van hierdie brosjure gestuur word.