PANEEL DOKTERS

In areas waar dit nie moontlik is om klinieke op te rig nie, het die Fonds ‘n gekontrakteerde paneel van dokters om gesondheidsorgdienste aan lede te lewer.