Hierdie webwerf is ‘n opsomming van die voordele van die Food Workers Medical Benefit Fund. Dit vervang nie die geregistreerde Reëls van die Fonds nie, maar poog om die belangrike inligting daarin op te som.
Dus, as ‘n dispuut opduik, geld die Reëls van die Fonds en nie hierdie opsomming nie.