Raad van Trustees

RAAD VAN TRUSTEES
EFFEKTIEF VANAF 26 OKTOBER 2019

Posisie op die Raad van Trustees Titel Naam Van Maatskappy
Voorsitter Mnr Andre Davids Onafhanklike Trustee
Trustee (Werkgewerverteenwoordiger) Mnr Ian Swanepoel Tiger Brands
Trustee (Werkgewerverteenwoordiger) Mnr Hardus Hamman Rhodes Food Group
Trustee (Werkgewerverteenwoordiger) * Mnr Chesné Geldenhuys X-Sit
Trustee (Werknemerverteenwoordiger) Mnr Ashley Gertse Langeberg & Ashton Foods
Trustee (Werknemerverteenwoordiger) Me Michelle Jansen Langeberg & Ashton Foods
Trustee (Werknemerverteenwoordiger) Me Gerda October Langeberg & Ashton Foods

* Mnr Geldenhuys het onlangs bedank as lid van die Raad van Trustees. Die Trustees is in die proses om deelnemende werkgewers te nader om iemand anders in sy plek te nomineer.