Bydraes word bereken as ‘n persentasie van ‘n lid se basiese loon / salaris.
‘N Gesin betaal 4,35% van sy / haar basiese loon / salaris.
Gesinsvoorbeeld: R300 x 4.35% + R13.05 per week.
Die maatskappy dra ook by tot 4,35% van die lid se basiese loon / salaris.
Die werkgewer verlaag 50% van die bydraes.

BYDRAES – FAMILIE (Lid met afhanklikes)
Die voorbeeld is gebaseer op ‘n basiese loon/ salaris van R800
per week
Lid + Afhanlikes
% van salaris/loon gebruik om bydrae te bereken 4.35%
Lid betaal 50% van die bydrae R34.80
Maatskappy betaal 50% van die bydrae R34.80
Totale Weeklikse bydrae R69.60

 

Bydraes word bereken as ‘n persentasie van ‘n lid se basiese loon / salaris.
‘N Enkele lid betaal 2,50% van sy / haar basiese loon / salaris.
Enkellidvoorbeeld: R300 x 2,50% + R7.50 per week.
Die maatskappy dra ook by tot 2,50% van die lid se basiese loon / salaris.
Die werkgewer verlaag 50% van die bydraes.

BYDRAES – ENKELLEDE
Die voorbeeld is gebaseer op ‘n basiese loon/ salaris van R800
per week
Enkellid
% van salaris/loon gebruik om bydrae te bereken 2.5%
Lid betaal 50% van die bydrae R20.00
Maatskappy betaal 50% van die bydrae R20.00
Totale Weeklikse bydrae R40.00

 

ENIGE KLAGTE KAN GESTUUR WORD AAN:
Die Hoofbeampte
Food Workers Medical Benefit Fund Posbus 1067, Parow, 7499
Faks: 086 551 4046
Epos: