LID MAATSKAP TOT DIE FONDS

Lidmaatskap tot die Fonds is beskikbaar aan enige werknemer van ‘n deelnemende werkgewer verbonde aan die voedselbedryf.

WAGPERIODES

‘n Algemene wagperiode van 4 weke (tot die dag) is op alle nuwe lede van toepassing en 2 (volle) maande vir alle nuwe afhanklikes wat óf nie voorheen op ’n mediese fonds geregistreer was nie óf waar lidmaatskap tussen mediese fondse meer as 90 dae was óf in die geval van seisoenwerkers en hul afhanklikes wat na meer as 12 maande weer by die Fonds wil aansluit.